Newton Farmhouse 1942
#2 SWS, Grand Prairie, Alberta


Photo courtesy the C&E Museum, Kingston ON